Home << art+

 

         Erótica en el arte Oriental 

       Japón

Shunga 

Utagawa Toyokuni
Ukiyo-e  (aprox.1777-1835)

 

 

 

 

el corte imagen de la derecha que circula por internet es erróneo

Hokusai _1821_Manpoku Wagu-Jin.JPG (239929 bytes)
Katsushika Hokusai
(1760-1849)

 

 

 

Utagawa Kuniyoshi
Japanese Ukiyo-e Printmaker (aprox. 1797-1861)

 

 

Escuela de Utagawa school

 

Yanagawa Shigenobu
 Japanese Ukiyo-e Printmaker (1787-1832)

 

 

 

Kunisada_Shunga_1830_3.jpg (92377 bytes) Kunisada_Shunga1830_1.jpg (88125 bytes) Kunisada_Shunga_1830.jpg (87525 bytes)
Kunisada_Shunga_1830_6.jpg (89000 bytes) Kunisada_Shunga_1830_5.jpg (96938 bytes) Kunisada_Shunga_1830_4.jpg (103225 bytes)
Kunisada_Shunga_1830_7.jpg (96680 bytes) Kunisada_Shunga_1830_10.jpg (74134 bytes) Kunisada_Shunga18302.jpg (92569 bytes)
Kunisada_Shunga_1830_9.jpg (70955 bytes) Kunisada_Shunga_1830_8.jpg (75541 bytes)
hacia el 1830
Kunisada 
sunga, escuela Utagawa (1786-1865)

 

Eiri Hosoda
activo de 1790 a 1800

 

 

Eisen Tomioka

 

 

Hashiguchi-Goyo Hashiguchi_Goyo-Woman_after_bath-1920 Goyo-Hashiguchi-1915-Yokugo_no_onna
Hashiguchi_Goyo_Self-Portrait_with_Nakatani_Tsuru-1920-Drawing-graphite_on_paper Hashiguchi_Goyo_Self-Portrait_with_Nakatani_Tsuru-1920-Drawing-graphite_on_paper
Hashiguchi_Goyo_Self-Portrait_with_Nakatani_Tsuru-1920-Drawing-graphite_on_paper Hashiguchi_Goyo_Self-Portrait_with_Nakatani_Tsuru-1920-Drawing-graphite_on_paper Hashiguchi_Goyo_Self-Portrait_with_Nakatani_Tsuru-1920-Drawing-graphite_on_paper
Retratos de Nakatani Tsuru hacia 1920
Hashiguchi Goyo
Shin-Hanga (1880-1921)

 

 

 

Takahashi-Hiroshi-Playing-with-a-cat-1930
Takahashi Shōtei , Takahashi  Hiroaki
Shin-Hanga (1871–1945)

 

 

 

2-after-the-bath-yokugo-ito-shinsui Ito_Shinsui Ito_Shinsui Ito_Shinsui Ito Shinsui Ito Shinsui
Ito_Shinsui Itoo-Shinsui-1929 Ito-Shinsui-Shin Hanga-1952

Itō Shinsui , Itō Hajime
Shin-Hanga (1898–1972)

 

 

 

Home << art+e