<< art+e                                            

Ingleses siglo XX,  2º decenio.  Pintura y escultura.  


Oswald-Birley-nude
Oswald Birley , Oswald Hornby Joseph Birley
(1880-1952)


john-guthrie-spence-smith-standing-nude-1924
John Guthrie Spence Smith
(Escocés-1880-1951)

 

 

 

 

Denys-George-Wells-nude Denys-George-Wells-Reclining-nude Denys-George-Wells-nude-
denys-george-wells-interior-1953 denys-george-wells-the-artists-muse-1965 denys-george-wells-the-love-letter-1960
Denys George Wells
(1881-1973)

 

 

 

 

Laurence-Koe-nudes
Laurence-Koe-nudes-boys
Laurence-Koe-safo Laurence-Koe-1896
 
Laurence Koe , Lawrence Koe
(Activo entre 1888-1904)

 

 

 

 

Maxwell-Gordon-Lightfoot-Male-Figure-Seated Maxwell-Gordon-Lightfoot-nude-1909
Maxwell Gordon Lightfoot
(Liverpol 1886- 1911 Londres)

 

 

 

Robert-Sivell-model-resting Robert-Sivell-nude-1958 Robert-Sivell-1958 nude
Robert Sivell
Escocés (Kirkcudbright 1888–1958)
 

 

 

Thomas-Martine-Ronaldson-nudo-1930
Thomas Martine Ronaldson
(Edinburgh 1881–1942)

 

 

<< art+e